ostensorium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Na specjalną uwagę zasługuje grupa monstrancji zachowanych w kościołach prowincjonalnych, przeważnie leżących na pograniczu Mazowsza i Lubelszczyzny. Mamy tu na myśli ostensoria w miejscowościach: Siemiatycze, Przesmyki, Mordy, Żulin, Miedniewice, Sochacin, Zaborów i Poświętne. We wszystkich tych monstrancjach trzon stanowi wyrastająca z sumarycznie zaznaczonego terenu palma, która rozwija listowie pod glorią. Starannie zaznaczono tutaj fakturę pnia oraz liście,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Samek, Jan 1988. Polskie złotnictwo, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.