osteoskleroza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Niedokrwistości he- Marskość wątroby, za- Ostre: posocznica, ro- Torbiele śledziony, molityczne różnego krzepy w układzie ży- pień śledziony, mono- mięsaki (pierwotne pochodzenia, bia- ły wrotnej i śledzio- nukleoza zakaźna, śledziony lub uogólłączki, czerwienica nowej, rzadko — podostre bakteryjne nione: chłonny, siaprawdziwa, mielo- przewlekła niewydol- zapalenie wsierdzia teczki itd.) osteoskleroza, ziarnica złośliwa ność krążenia itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.