ostyjski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Z Watykanu od grobu Piotra zdążano na drogę Ostyjską do grobu Pawia. Żyjący za pap:eża Zofirvna 1199—G-iius rzymski odwołuje s:ę do grobów apostolskich jako do widomych trofeów rzymskego Kościoła: ,.Ja zaś mogę pokazać trofea apostołWstao na wzgórze Watykanu, albo idź na drogę do Ostii, a znajdziesz tam trofea tych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.