pół-angielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Brązowa twarz Urkiena jest teraz szara jak popiół. Z jego bezładnego, pół-szerpańskiego, pół-angielskiego bełkotu wyławiamy dwa stale powtarzające się wyrazy: „Nima — crevasse, Nima — crevasse...” Urkien jest zdyszany i chwieje się na nogach po ostrym biegu pod górę. Lecz te dwa słowa mówią nam wszystko. Nie ulega wątpliwości, że Nima Tensing, schodząc razem z Urkienem do obozu I, wpadł do szczeliny lodowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przyimekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.