półdźwięczność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W obrębie samych wyrazów mamy najczęściej do czynienia z jednorodnymi pod względem dźwięczności grupami obstruentów, grupy heterogeniczne pod tym względem występują zwykle na granicach morfemów, będących jednocześnie granicami sylab, i w wymowie lento nie dochodzi tu do asymilacji fonologicznych (zazwyczaj o ile następuje tu jakieś upodobnienie, to jest to tylko półdźwięczność). Wynika stąd, że w standardzie gegijskim junktury...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.