państwo-minimum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Łatwo wywodzić dobrodziejstwa dyktatury ideologicznej i ekonomicznej wychodząc od chwalebnych zasad takich, jak: ochrona słabych, Welfare State, równość szans i potrzeba moralnego wychowania, jeśli te zasady są doprowadzone do skrajności z niezachwianą logiką. Ale z chwalebnych zasad przeciwnych, takich jak wolny kontrakt, państwo neutralne, państwo-minimum, odpowiedzialność osobista, budzenie inicjatywy indywidualnej i zmysłu wynalazczości - można równie łatwo, jeśli się jest konsekwentnym, wywieść obraz organizacji politycznej, która będzie niezdolna do życia i rozpadnie się pod ciężarem swych własnych cnót...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kołakowski, Leszek 1999. Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.