państwowo-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 326 Japonia łowię postępują samowolnie, nieraz — nawet prawie zawsze — na przekór rozkazom z Tokio. Przecież konstytucja im na to pozwala. Lecz jeśli nawet przypuścić, że generałowie stworzyli sobie z Chin północnych pole doświadczalne dla swoich idei państwowo-komunistycznych, że wypędzili z Mandżurii licznych spekulantów japońskich i że kierowali gospodarką świeżo zdobytych prowincji przy pomocy firmy Mitsui a niebawem wbrew jej interesom, to jednak pozostaje wrażenie, że tak wyraźnie manifestowana walka między armią kwantuńską i Tokio jest raczej komedią przeznaczoną dla zagranicy niż istotnym rozłamem. Gdyby rozłam istniał rzeczywiście, ża...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zischka, Anton 1937. Japonia, przeł. J. Furuhjelm, Warszawa : TEiM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.

Sąsiedztwo a tergo