pachciarz-mleczarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W aresztowaniach byi pomoeny bolszewikom mi?dzy innymi 2yd, szofer Mulka. Jak mi opowiadano, byi on synem pachciarza-mleczarza i wyehowarrkiem Bogdanowiezöw, totörego nauezono szoferki. Jako wyj^tkowo sprytnego uzywano go do zaiattwäama röznych ikiteresöw w miekde. Wozii on swoich panstwa — rzecz jasna — i do s^siadöw i poznat w ten sposöb wileösdde ziemiaöstwo na wylot. Z czasem zmäendai swe posady i mi?dzy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Godlewski, Józef 1990. Na przełomie epok, Warszawa : Gryf
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.