pacherowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w przeglądzie rzeźby, ołtarz powstał w latach 1502—00. Podobnie jak plastyka tego ołtarza wyrażała silną tendencję do monumentalności i izolacji indywidualnej poszczególnych postaci w przestrzeni, tak też mocno usadowione, rozłożyste i interesująco w kw atery wkomponowane są postacie świętych Ojców i Panien: to silne w charakterze portrety dostojnych pisarzy i czytelników przy pulpitach lub na tle pejsaży z architekturą. Takie uproszczenie i podkreślenie człowieka jako zjawiska monumentalnego charakteryzuje styl bawarski w odmianie Pacherowskiej czy Ruelanda Frueaufa, poddanej infiltracjom idei italskich. Rozwiązanie formalne postaci malowanych zbliża nas również ku strefie środkowo- i tyrolsko-bawarskiej. Pewne pokrewieństwa opracowań twarzy męskich czy kobiecych ze szkołą krakowską są jedynie wynikiem wspólnego rodowodu, nie zaś bezpośredniej zależności od Krakowa162, w którym nie pokuszono się jeszcze o tła z realistycznej architektury zewnętrznej (umiejętnie zredukowanej) typu W olfganga toruńskiego. Przybycie do Torunia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.