pacholić

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) recenzją — mowa o recenzji Stiepana Dudyszkina (1821—1886) z książkowego wydania Dzieciństwa i Lat pacholących oraz Opowiadań wojennych („Otieczestwiennyje zapiski” 1856, nr 11), w której krytyk wypowiada opinię, że po Dzieciństwie i Latach chłopięcych Tołstoj nie stworzył niczego wybitnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tołstoj, Lew 1973a. Dzienniki. T. 1-2, przekł. M. Leśniewska, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.