pacjens

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podmioty atrybucji, tj. w wypadku form predykatywnych tych czasowników jako podmioty syntaktyczne. Szczególnie w odniesieniu do czasowników tranzyty wny ch semantycznie, tj. takich, które oznaczają procesy wymagające dla swego spełnienia dwóch uczestników: agensa i pacjensa (origo i „goal“ według Sandmanna), powstaje pytanie: który z dwóch jest pojęty jako podmiot logiczny? Należy podkreślić, że nie istnieją żadne uniwersalnie obowiązujące racje dla wybrania jednego określonego uczestnika do tej roli: wybór wydaje się swobodny. Taka sytuacja zachodzi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.