pacjent-akademik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 105 Roman Talewski, Początki i rozwój zakopiańskiej medycyny, Wrocław 1971, s. 44. Sienkiewicz przesłał w r. 1902 100 guldenów na budowę domu Pomocy Bratniej. Zarząd domu sprawowali młodzi pacjenci-akademicy, tacy jak Władysław Sikorski (pierwszy sekretarz), wśród kuracjuszy byli Feliks Dzierżyński, Jerzy Żuławski, Kazimierz Bartel, Adolf Neuwert Nowaczyński...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piber, Andrzej 1982. Droga do sławy. Ignacy Paderewski w latach 1860-1902, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.