pacjent-interlokutor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) który jest „silniejszy”, szuka kontaktu, zadaje pytania. Tę „silniejszą” pozycję uzasadnia istnienie w sytuacji komunikacyjnej tzw. trójkąta terapeutycznego, którego dwa równorzędne wierzchołki przy podstawie zajmują: lekarz-interlokutor i pacjent-interlokutor, natomiast wierzchołek najwyższy to znów tenże sam lekarz w funkcji kontrolera. Odpowiedzią zaś, zdeterminowaną wieloma czynnikami, w tym przede wszystkim osobowościowymi i sytuacyjnymi, nie licząc psychopatoIogicznych, jest jakiekolwiek dowolne zachowanie. Odpowiedzi w tej sytuacji nie może nie być (Mounin, 1970; Watzlawick, Beawin, Jackson, 1972). Jest nią także odmowa kontaktu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.