pacyfikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hitlerowcy zabrali się do „pacyfikowania byłego państwa polskiego". Mówiąc poprostu: do tępienia na odwieoznie polskich ziemiach zachodnich polskiej kultury, polskiej ludnośoi, polskiego języka, nawet polskich nazw miejscowości— słowom: wszystkiego co polskie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lang, Roman 1944. Swastyka nad Polską, Moskwa : Nakł. Związku Patrjotów Polskich w ZSRR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.