palenisko-zgroza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A przecież jeszcze w historycznych czasach składano niekiedy w Izraelu ofiary z ludzi. O królu Achazie z Judy, który oddał się obcym wierzeniom, Pismo mówi: „A nawet syna swego przeprowadził przez ogień — na modłę ohydnych grzechów pogan, których Pan wypędził przed Izraelitami” [2 Kri 16, 3]. W podobny sposób mówi się też o innych władcach. Król Jozjasz, reformując kult religijny, „splugawił Palenisko-Zgrozę w Dolinie Synów Hinnoma, by już nikt odtąd nie przeprowadzał swego syna lub swojej córki przez ogień na cześć Molocha” [2 Kri 23, 10]. Także prorok Jeremiasz zwalczał zwyczaj składania ofiar z dzieci [Jer 7, 31 oraz 19, 5]. Kiedy Chiel z Betel odbudował Jerycho, złożył...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Baudler, Georg 1995. Bóg i kobieta. Historia przemocy, seksualizmu i religii, przeł. A. Baniukiewicz, Gdynia : Uraeus
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.