panelista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ł. Turski opowiedział się zdecydowanie za rozwojem energetyki atomowej, dla której — jak stwierdził — nie ma żadnej istotnej alternatywy (mimo że trudno przecenić ryzyko upowszechnienia tej technologii). Stanowisko to nie znalazło poparcia w dyskusji, w której oprócz panelistów wzięło także udział wielu innych uczestników sesji. Wskazywano przede wszystkim na fakt zwielokrotnienia ryzyka rozwoju energetyki atomowej w krajach realnego socjalizmu (niedostatek kontroli społecznej, (...) upadek etyki pracy itp.) oraz na szanse wykorzystania innych źródeł energii (woda, słońce, wiatr itp.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.