panetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niej. Za nią, to jest za życie zwyczajne, ziemskie, przebiegające według własnych praw, jesteśmy bezpośrednio i przede wszystkim odpowiedzialni i winniśmy tę odpowiedzialność podejmować z całą powagą, ale też swobodą i realizmem, pamiętając, że nazbyt pochopne odwoływanie się wciąż do rzeczy ostatecznych jest najczęściej iluzją, pychą i eskapizmem. Wyzwolenie w Chrystusie polega na tym, że człowiekowi wolno być człowiekiem po prostu ludzkim, nie musi usiłować stawać się nadczłowiekiem, ani próbować objąć faryzejską „panetyką” wszystkich najdrobniejszych posunięć (jak to było w zwyczaju gettowych kół „ery kościelnej’’)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.