panislamiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okres pierwszej wojny światowej to nowy etap w epoce kolonializmu. Na arenę wchodziło nowe mocarstwo — Niemcy, które na tym polu nie miało nic do stracenia, a wszystko do wygrania. Silni sojuszem tureckim Niemcy postawili na konia, którym nikt przed nimi jeszcze nie grał, a mianowicie na sentymenty panislamiczne...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Domarańczyk, Zbigniew 1985. Strzały w Kairze, Warszawa : WRiT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.