panlingwistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — zasad (= nauka metod) 16 negacja negacji 110, 341 neokantyzm 153, 158 neopozytywizm 96 neoromantyczna szkoła językoznawcza 11 neoromantycy 11, 128, 131, 135, 158 neoromantyzm 11, 160 neotomizm 152 noem 212—215 noematyka 210, 212—214 noetyka 211, 212 nomosfera 257 nomostruktura 257 normy językowe 284 — wymowy 56 Nowojorskie Koło Lingwistyczne 75, 76, 82, 393 obraz akustyczny 39, 40, 41 — świata 9, 10, 27, 28, 153, 156, 163,166, 168 oddziaływanie 132, 133, 141 — 147, 150, 170-172, 192, 252, 254, 256, 379 odniesienie do rzeczy 201—205, 208, 279 — treści 141-143, 169, 170, 173, 179, 202, 205, 253, 379 odpowiednik pozajęzykowy 125 okoliczności 219, 220, 229, 231, 233, 237 onomazjologia 127, 139, 142, 167 operator 370—375 operandum 370, 371, 373-377 opozycja 53, 57, 59, 60 — binarna 59, 60 — dystynktywna 60 — fonologiczna 55 — leksematyczpa 124 — semiczna 124 organon 152 orzeczenie 61, 62, 103, 112, 216, 226, 234, 240, 245, 247, 251, 264, 279, 281, 319, 375 osiągnięcie 141, 143-147, 150, 170-172, 252 oś semantyczna 123 otoczenie 85-87, 100, 101, 104, 119 panlingwistyczna koncepcja językowa 172 paralelizm formy i treści 138, 139 parole 35-37, 44,45, 52, 54, 57, 73, 75, 97, 113, 117, 242, 256, 257, 313, 331, 333, 383, 384 patiens 270, 271, 275, 278, 359, 360 pattern practice 197, 285, 287, 288 pattern drill 284, 288 patterns (= wzorce syntaktyczne) 261, 265, 266, 283, 285, 286, 288 pedagogika 57, 59, 151, 367 performancja (użycie) 117, 331—335, 365 permutacja 227, 245 plan budowy zdania 62 — semantyczny (substancjalny) 123, 224 — semiczny (formalny) 123 — signifiant 123 — signifie 123 — strukturalny 224 — treści 63, 69, 70, 73, 96, 224 — wyrażenia 63, 69, 70, 73, 96, 224 — zdaniowy 252 plerem 70 płaszczyzna fonologiczna 84, 85, 87, 123, 169, 290, 347 — formalna (formy) 63, 70, 81, 236 — funkcji 180 — gramatyczna 169, 215 — komunikacji 62 — logiczna 215 — morfologiczna 84, 85 — paradygmatyczna 115 — pojęciowa 236 — reprezentacji 302 — rzeczowo-denotatywna 215 — semantyczna 59, 94, 123, 169, 173, 175, 235, 347 — semantyczno-treściowa 215 — socjologiczna 130 — strukturalna 68, 175, 235 — struktur frazowych 297, 315 — substancji 70 — syntagmatyczna 115 — syntaktyczno-gramatyczna 112 — transformacji 297, 302, 309, 315, 365 — treści (treściowa) 58, 94, 174, 204, 235...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Helbig, Gerhard 1982. Dzieje językoznawstwa nowożytnego, przeł. Cz. Schatte i D. Morciniec, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo