panoistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8-10 komorami i parami ostiów. Układ oddechowy holopneustyczny. Układ nerwowy z 6 zwojami odwłokowymi. Jajnik z licznymi panoistycznymi rureczkami jajnikowymi. Jajorodne; przeobrażenie paurometaboliczne (4-10 linień), od III stadium zaznaczają się różnice między przedstawicielami -» kast (są owadami -» społecznymi). Około 2000 gat.; dług. ciała 2-20 mm (samice do 100 mm)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Razowski, Józef 1987. Słownik entomologiczny, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.