panoptyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ignorująca lokalne, tj. dyscyplinarne zróżnicowania, pretendująca natomiast do uchwycenia najogólniejszych własności, powinna być tym bardziej atrakcyjna nie ty lko dla biologa, lecz i dla semiotyka: obecnie dysponujemy danymi wystarczającymi aż nadto, byśmy osiągnęli panoptyczny wgląd w kody genetyczne, metaboliczne, nerwowe, wewnątrzgatunkowe, międzygatunkowo, werbalne i niewerbalne, wokalne i niewokalne (nie mówiąc już o całym mnóstwie wtórnych Systemów modelujących), byśmy zajęli się w najbliższych latach w równym stopniu syntezą, co analizą...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.