panslawistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiła jego nauka. Gdyby nie panslawizm, to jego uczucie polskie byłoby go ustrzegło od tej smutnej rezygnacyi, ale kiedy jedno mówiło, że Polska przepadła i nic z niej nie zostało, drugie szeptało mu, że może ona iśd na posiłki ciałom innym, i odźyd w bracie „Rusinie”. Panteizm filozoficzny, którego ateizm i materyalizm jest tylko odcieniem i dalszym ciągiem, i panteizm polityczny, idea panslawistyczna, złożjdy się na to, żeby wydać tę ostatnią fazę w życiu i przekonaniach Trembeckiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tarnowski, Stanisław 1903. Historya literatury polskiej. T. 1-3, wyd. drugie, przejrz. i dopełn., Warszawa : Słowo
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.