panteutonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wtedy mogę powiedzieć obcym przedstawicielom, iż Urząd Spraw Zagranicznych jest gotów do każdej ugody, ale za nim stoją źli panteutoniści i ich wpływy są tak wielkie, że muszę mieć na to wzgląd. Obce mocarstwa muszą się do tego przyzwyczaić. ...Będzie rzeczą pożyteczną stawiać żądania w prasie i organizacjach. Taki podział pracy pomiędzy Urzędem Spraw Zagranicznych a organizacjami narodowymi jest pożądany»” "...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.