papierniczo-galanteryjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) inspektorem Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego, a od stycznia 1954 kierownikiem technicznym Papierniczo-Galanteryjnej Spółdzielni „Świt”. Zmarł 5 stycznia 1969 we Wrocławiu i tam został pochowany. W okresie międzywojennym opublikował w czasopismach wiele artykułów o przysposobieniu wojskowym, harcerstwie i wojsku (niektóre podpisywał IBW lub Mścisław)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rydz-Śmigły, Edward et al. 1989. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.