paragrafowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) władze państwowe w szerokim rozumieniu tego słowa. Żeby nie zamienić tego punktu rozważań w jeszcze jeden katalog skarg, ograniczę się do ważnej sprawy finansowania Akademii. Jeśli nie zmieni się zdecydowanie przepisów finansowych w stosunku do Akademii i nie ulegnie zmianie w szczególności owo uciążliwe „paragrafowanie” — to wiele z postulatów, jakie wynikały z rozważań w pierwszej części referatu (na przykład zmiana stosunku etatów do umów i stypendiów), stanie się w istocie bezprzedmiotowe. Dotychczasowe doświadczenia naszych per...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jabłoński, Henryk 1988. Pisma wybrane. Edukacja. Studia, szkice, wypowiedzi, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.