paraikoniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) położenia, warunku, orientacji przestrzennej, intensywności, trwania i innych szczegółowych charakterystyk czynności. Obserwacja ciekawa, choćby to były zabiegi paraikoniczne, jak w demonstrowanej parze: -boku-'kaszleć’ vs -bukuboku- ‘kaszleć zawsze, k. stale’. Pardygmat osobowy czasownika ma aż dziewięć form, a to dzięki wariantom inkluzywnym i ekskluzywnym obu liczb „mnogich” (dualu i pluralu)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.