parakinetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czy to będzie skodyfikowany język gestów, język pisany, język pantomimy itp. W węższym znaczeniu słowa mówimy o paralingwistyce właściwej (towarzyszenie mowie dźwiękowej), paragrafemice (towarzyszenie pismu lub rysunkowi), parakinetyce (towarzyszenie ruchowi) itp. Termin,,parałingwistyka’ ’ zaproponował amerykański językoznawca A. Hill. Granice tej nowej dziedziny wiedzy określone zostały przez G. Tragera w specjalnej pracy6. Późniejsze badania przeprowadzane były już na podstawie schematów' Tragera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siatkowski, Stanisław (red.) 1977. Elementy realioznawcze i literackie nauczania języka ro­syjskiego, Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.