parakomunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale w Moskwie łudzono się, że Austriacy w zamian za uzyskaną niepodległość, staną się czymś w rodzaju schroniska dla najrozmaitszych oficjalnych lub pół oficjalnych organizacji komunistycznych. Chciano tu ześrodkować wszelkie parakomunistyczne federacje, związki i spółki, aby w ten sposób móc wygodniej infiltrować na Zachód. Nadzieje te nie sprawdziły się jednak, gdyż rząd austriacki pousuwał tego rodzaju ośrodki z Wiednia, które zmuszone były przenieść się do pobliskiej Pragi, względnie do Budapesztu i Bukaresztu. Sowiety przyjęły wówczas tę decyzję...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo