paranoiczno-omamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) -*• majaczenie) i w różnych psychozach organicznych. 2. Zespół paranoiczno-omamowy, w którym halucynacjom (różnego rodzaju) towarzyszą urojenia uporządkowane logicznie, usystematyzowane, często prześladowcze lub hipochondryczne, o treści wywodzącej się często z przeżyć omamowych (-» urojenia wtórne). Zespół paranoiczno-omamowy spotykamy m.in. w halucynozach, np. alkoholowej lub dotykowej (-» halucynoza dotykowa przewlekła), i (rzadko) w schizofrenii urojeniowej. Do zespołu tego zalicza się również fantastyczne urojenia, często wielkościowe, idące w parze z doznaniami omamowymi z zakresu wszystkich zmysłów, spotykane w -+ parafrenii, p. też -» zespół parafreniczny. (L.K.)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.