parapolityka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) go. Istnieją cztery główne wersje tych zaprzeczeń: - archepolityka; jest to „komunitarystyczna” próba zdefiniowania tradycyjnej, zwartej, organicznie ustrukturyzowanej, homogenicznej przestrzeni społecznej, która nie dopuszcza żadnej próżni, w jakiej mogłoby dojść do zaistnienia politycznego momentu-wydarzenia; - parapolityka, jest to próba depolitycyzacji polityki, co polega na tym, że akceptuje się konflikt polityczny, lecz reformułuje się ją jako „rywalizację” - toczącą się w przestrzeni reprezentacyjnej między uznanymi partiami lub osobami - której celem jest (czasowe) zajęcie miejsca u sterów władzy wykonawczej. Ta parapolityka ma cały szereg odmiennych, następujących po sobie wersji: główna zmiana jest widoczna między klasyczną a nowożytną Hobbesowską jej wersją, skoncentrowaną na problematyce umowy społecznej i alienacji praw jednostkowych w procesie wyłaniania się suwerennej władzy. Etyka Ha...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
NKryt - Nowa Krytyka (Szczecin)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.