parapragmatyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) semiotyczne z tekstowym. Kiedy mówi o semiotycznej analizie syntaktycznej i semantycznej, to nie ma wątpliwości, że chodzi o analizę tekstu; ale analiza pragmatyczna nie jest już analizą tekstu (nawet jeśli uznamy ją za semiotyczną), lecz analizą stosunku do tekstu. Natomiast bez wątpienia już przestaje należeć do analizy semiotycznej przewidywane przez Żółkiewskiego badanie determinant sytuacyjnych tego stosunku (P 33). To jest już jakiś pragmatogenetyzm czy też jakaś socjologizująca parapragmatyka, ale nie (jakiekolwiek) badanie tekstu (tak jak np. badanie warunków przechowywania malowidła nie jest badaniem malowidła). Z ZAGADNIEŃ METODOLOGICZNYCH SEMIOTYKI KULTURY 41...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.