paremiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przedsięwzięcia nauk. podejmowane obecnie idą bądź w kierunku wznawiania pozycji klasycznych, gruntownie rewidowanych i poszerzanych (Kolberg, Adalberg), bądź w kierunku studiów o charakterze syntetycznym (prace bajkoznawcze i paremiologiczne J. Krzyżanowskiego, Słownik folkloru polskiego i in.). Podejmuje się też prace nad swoistą, a mało zbadaną dziedziną folkloru miejskiego (np. rewol. pieśń robotn.), górniczego itp. Zob. też ludowa literatura...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.