parenetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w wydaniu „Biblioteki Narodowej“.1 Wstęp ten, podobnie jak inne opracowania tego typu pióra Krzyżanowskiego (jak zresztą większość dzisiejszych opracowań „Biblioteki Narodowej“), nie jest bynajmniej tylko popularyzacją gotowej wiedzy o pisarzu. Tak np. Krzyżanowski podejmuje tu dyskusję na temat stosunku Reja do myśli antycznej i humanistycznej. Dowodzi, że rejowa parenetyka jest antyczna i humanistyczna z ducha, jedynie sposób, w jaki Rej korzystał z tej tradycji, cechuje niesystematyczność prowadząca do wielu pomyłek erudycyjnych. Szczegółowe zestawienia twórczości Reja z jej źródłami odsłaniają metodę pracy pisarza i mechanizm popełnianych błędów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.