pasiwum

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) druga w rubryce B03BpaTH0-naccHBH0e 3H.37 Kopećny wspomina o wyrażaniu formą zwrotną ludzkich czynności mimowolnych, oraz mimowolnego nabierania stanu przez przedmiot (typu: chłopiec się pobrudził i książka się pobrudziła 38), przy czym trudno zorientować się, czy zalicza je jeszcze do pasiwów, czy też widzi w nich odcień samodzielny. U Marguliesa w osobnym dziale Das impersönliche Reflexivum (Stammhafte Impersonalien) znajdujemy przykłady na bezpodmiotowe wyrażanie formą zwrotną zjawisk przyrodniczych 39. Przeciwnie Winogradów, który wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wilczewska, Krystyna 1966. Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.