pasywno-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Marks, jak wiadomo, w tym czasie nie nazywał siebie materialistą, chociaż wykładał już w gruncie rzeczy poglądy materialistyczne. H. de Man, czepiając się poszczególnych nieścisłych wyrażeń i całkowicie ignorując treść, utrzymuje, że Marks nie jest materialistą, lecz realistą, który podporządkowuje i ducha, i materię „wszechobejmującej rzeczywistości życia w jego pasywno-aktywnej, nieświadomo-świadomej całościowości” 289...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ojzerman, T. I. 1966. Powstanie filozofii marksistowskiej, tłum. W. Jankowski, M. Kelles-Krauz, L. Smolińska, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.