patriotyczno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mimo więc starań, aby pozostać wiernymi tradycjom polskości i wiary przy zachowaniu lojalności wobec nowej amerykańskiej ojczyzny, erozja środowiska działała głównie i dlatego, że kościec patriotyczno-kulturowy wyniesiony z Polski był albo znikomy albo równy zeru. Z połączenia właśnie tradycji polskoetnicznych i działania środowiska, które w miarę upływu czasu i wymierania pierwszych emigrantów było coraz silniejsze, tworzyła się postać owego Polako-Amerykanina, który w sensie świadomości narodowej często nie jest ani jednym ani drugim, reprezentuje natomiast bardzo interesujące skrzyżowanie obyczajów, z coraz większą przewagą lokalnych, co łatwo zauważyć obserwując polsko-amerykańskie imprezy, jak np. paradę z okazji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.