patronażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) C. 	Ponadto w czasie odbywania stażu lekarz stażysta powinien: 1) opanować teoretycznie i praktycznie: — organizację szpitala, w którym lekarz jest szkolony, — dokumentację lekarską i sprawozdawczość, — organizację pracy personelu ze szczególnym uwzględnieniem pracy lekarzy i pielęgniarek — regulamin szpitalny, — rejestrację chorych, — organizację części gospodarczej szpitala, — żywienie chorych, — pracę patronażową szpitala, — dyspenseryzację, 2) opanować diagnostykę ostrych stanów zagrażających życiu i nabyć praktyczną umiejętność z zakresu pomocy doraźnej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.