patronacko-lustracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniane angażowanie środków majątkowych musiałoby następować pośrednio, przedsiębiorstwa związków nie miałyby bowiem charakteru organizacji korporacyjnych. Działalność patronacko-lustracyjna związków powinna być finansowana ze składek, natomiast instytucje udziałów i wkładów powinny na mocy ustawy i statutów związków służyć finansowaniu przedsiębiorstw, choć przeznaczone na to środki majątkowe wnoszone byłyby na rzecz związków. Udziały przeznaczone być po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chrzanowski, Wiesław 1979. Formy prawne wspólnych przedsiębiorstw spółdzielczych i spółdzielczo-państwowych, Warszawa : Zakład Wydawnictw CZSR
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.