pedagogiczno-badawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy tego rodzaju strukturze kadrowej wydawnictw możliwy staje się rozgraniczony podział pracy we wszystkich fazach tworzenia podręcznika. Na etapie zespołowego przygotowywania koncepcji, radcy względnie redaktorzy poszczególnych specjalności są inicjatorami i organizatorami wszystkich poczynań, natomiast radcy o profilu pedagogiczno-badawczym biorą na siebie sprawy pedagogiczne, dydaktyczne i metodyczne. W fazie weryfikacji podręcznika (tworzenie projektu, ustalanie procedury metodologicznej i narzędzi badawczych oraz opracowywanie wyników) główny ciężar spoczywa na badaczach, przy czym do redaktorów należy ostatnie słowo, jeżeli chodzi o analizy i interpretację danych. W procesie doskonalenia podręcznika redaktorska część ze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parnowski, Tadeusz (red.) 1973. Z warsztatu podręcznika szkolnego. Praca zbiorowa, Warszawa : PZWS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.