pejoratywno-augmentatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1. 	Ekspresywne, jeśli określające a) tylko ekspresy wne we wszystkich lub niektórych kontekstach melioratywne pejoratywne z odcieniem pieszczotliwości: -nia, z odcieniem żartobliwości, pobłażania, niekiedy ironii: -cie, -eć, -eń, -oń -ba, -er, -ujlo, -ur b) ekspresywne i jednocześnie intelektualne we wszystkich lub w niektórych kontekstach melioratywno-deminutywne pejoratywno-augmentatywne w niektórych kontekstach w zakresie tego samego typu słowo- -ar, -isko, -iszczę, -ora, ura twórczego: ek, -ik, -ka, -ko 2. 	Ekspresywne, jeśli określane...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabias, Stanisław 1981. O ekspresywności języka. Ekspresja a słowotwórstwo, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.