penitencjarystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Howard nie byt filozofem. Howard nie był ekonomisty. Howard nie był też utalentowanym pisarzem. Ale Howard był człowiekiem na tyle wykształconym, że rozgrywające się dookoła niego zdarzenia nie były mu obce. W szczególności znał traktat Beccarii i wielokrotnie go cytował. Przyjaźnił się z J. Benthamem, odwiedzał go i znał niektóre jego koncepcje w sferze penitencjarystyki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bojarski, Tadeusz, Hołda, Zbigniew, Baranowski, Jacek (red.) 1985. Praca skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.