pentekotysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Kościół jest spleciony z losami świata. Jeżeli w tym swoim posłannictwie Kościół katolicki może ulec pokusie cezaropapizmu i klerykalizacji czy też sięgać do środków politycznych w celu utrwalenia swoich wpływów, to Reformacji grozi niebezpieczeństwo purytanizmu, a luteranom zbytnie podkreślanie rozdziału pomiędzy „królestwem tego świata” a królestwem Bożym. Podobnie „nawrócenie” jest dla katolików przystąpieniem do Kościoła, dla pentekotystów egzystencjalnym doświadczeniem „nowego życia” w Chrystusie, dla protestantów dziełem wszechmocnej łaski Bożej. Katolicki punkt widzenia kładzie nacisk na Kościół-Instytucję i skuteczność sakramentów, co w oczach niektórych może fninimalizować znaczenie osobistej decyzji, owego „tak” wypowiedzianego w odpowiedzi na łaskę Bożą, z drugiej zaś strony u protestantów istnieje niebezpieczeństwo zbytniego podkreślania roli intelektu przyświadczającego wezwaniu Bożemu. Tak więc wzajemna wymiana...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.