percepcyjno-kognitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) doskonale zakorzenione w tradycji lingwistycznej bądź literaturoznawczej. Powiedział w ten sposób rzecz oczywistą (z pewnego punktu widzenia), która nieustannie towarzyszy badaczom metafory, ale nigdy - o ile nam wiadomo - nie została explicite sformułowana. Dla dalszych analiz prowadzonych przez Załęckiego podział przezeń wprowadzony nie ma istotnego znaczenia: oba typy metafor są analizowane przy użyciu modeli percepcyjno-kognitywnych. Tymczasem wspomniana dychotomia (metafory nominalne-werbalne) wydaje się posiadać kolosalne znaczenie w metodologii badań nad metaforą wykorzystującej osiągnięcia językoznawstwa strukturalnego. Sąd ten postaramy się uzasadnić w niniejszym tekście, w którym próbujemy określić wzajemny zakres terminów metafora nominalna i werbalna, tzn. stosunek bytów przez nie określanych, oraz wskazujemy pewne problemy wiążące się z analizą metafor nominalnych w opisach generatywnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polonica - Polonica (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.