pestycyd

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wód płynących w zlewni górnej Wisły. Cz. 1: Zawartość pestycydów chloroorganicznych w wodach górnej Wisły na tle ich produkcji i stosowania na obszarze dorzecza. — Cz. 2: Dynamika zawartości pestycydów chloroorganicznych wzdłuż biegu górnej Wisły. „Archiwum Ochrony Środowiska" — Wrocław 1977 nr 3/4 s. 101—145, tab...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.