pesymistyczno-negatywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Drugi zarzut, stawiany częściej przez recenzentów francuskich niż polskich, dotyczy ogólnej wymowy filmu, prawdziwości pod względem historycznej oceny rewolucji. Film miast być hymnem na cześć osiągnięć rewolucji: demokracji, wolności, braterstwa, stał się ironicznym pamfletem z pesymistyczno-negatywnym stosunkiem do rewolucji. Opcje aksjologiczne Wajdy nie pokryły się zwłaszcza z oczekiwaniami lewicowych ugrupowań politycznych we Francji, stąd, jak piszą francuscy recenzenci, zażenowanie i zakłopotanie przywódców politycznych zauważalne po projekcji filmu ,(i...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KiSpoł - Kultura i Społeczeństwo (Warsza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.