peszenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzi się klub». Nadto obowiązkiem członków klubu było: «zawiadamianie klubu o zamierzonych wycieczkach (tajemne przedsiębranie wycieczek uznaje się za przeciwne ustrojowi klubu)» oraz «zwalczanie wszelkiej blagi o Tatrach i peszenie tak zwanych «hopturystów». Sposób zachowania się na wycieczkach regulowały przepisy statutu: «w schroniskach zamieszkałych obowiązuje powaga i nieużywanie alkoholu», «w drodze absolutna komuna», «nie dworować damom»...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wierchy - Wierchy (Kraków ; Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.