peszer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) teresowanie wzbudził Psalm 151 groty jedenastej. Zainteresowanie to jest zupełnie zrozumiałe, gdyż, pomijając tradycję talmudyczną, utrzymującą nie bez podstaw, iż w Psałterzu znajduje się 147 utworów, powszechnie przyjmuje się, że tekst masorecki (hebrajski) i łacińskiej Wulgaty zawierają po 150 Psalmów, zaś tekst Septuaginty (grecki) 151, przy czym tłumaczy się, że dodany w Septuagincie Psalm 151 jest psalmem „poza liczbą” i że należy do tzw. judaistycznej literatury apokryficznej jako „prywatny utwór Dawida”, 44 4 Qp Ps 37 = Peszer do Psalmu 37 — H. Stegeman, Der PeSer zn Psalm 37 aus Hbhle 4 von Qumran, w: „Rev. de Qumran” 4 (1963) 235—270 ; 4 Q SI 39 — por. J. Strugnell, The Angelic Liturgy at Qumran 4 Q-Sere k Sirót ’Olat Haśśabat, w: Supplements to Vetus Testamentum VII (1960)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.