petainizm

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiad, ukrywanie broni, prace mob. itp.), prowadzone przez kadrę francuskiej „armii rozejmowej”, istniejącej do grudnia 1942 r. ORA znajdowała się pod wpływami gen. Girauda i do lata 1944 r. działała „na indeksie” całej Résistance z racji głęboko konserwatywnego, reakcyjnego wprost oblicza politycznego. Nie bez znaczenia w zaistnieniu tego „bojkotu” moralnego ORA było jej „nieczyste” pochodzenie, owoc mariażu petainizmu z ruchem oporu. Ten grzech ciążył zresztą nie tylko na ORA, gdyż petainowskie koligacje występowały w genealogii wielu „ruchów”, takich jak wspomniany już „Combat”, OCM i inne organizacje podziemia. Charakterystyczną cechą procesu rozwojowego podziemia reprezen...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WojskPH - Wojskowy Przegląd Historyczny (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.