petainowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) SNECMA oraz trust prasowy SNEP. Natomiast towarzystwa żeglugowe: Comptoir Général Transatlantique i Société des Messageries Maritimes, przyjęły statut towarzystw mieszanych (kapitał państwowy i prywatny). Krok ten był skierowany przeciw wielkim trustom, które w haniebny sposób zdradziły Francję, współpracowały z okupantem i były podporą petainowskiego reżimu zdrady narodowej. Postępowe i patriotyczne elementy Francji oceniły ten krok jako możliwość osłabienia pozycji wielkiego kapitału i jednoczesne wzmocnienie państwa, na które w owym czasie klasa robotnicza wywierała poważny wpływ...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Meller, Adam 1956. O monopolach, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.