petersbursko-europejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uzasadnienie pokoleniowe. W równym stopniu wynika ona z odniesienia przestrzennego: życie prowincjonalne i życie stołeczne kształtują odmienne wzorce osobowościowe, wynikające z różnicy rytmów życia — w jednym przypadku sennego, w drugim przyśpieszonego. To zróżnicowanie ma również szerszy jeszcze kontekst, a mianowicie cywilizacyjny: z jednej strony prowincjonalno-rosyjski, z drugiej petersbursko-europejski. Pe28 W. Bieliński, op. cit., t. I. s. 495...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gonczarow, Iwan 1990. Obłomow, przeł. N. Drucka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.